Fólia na pečenie 45 x 37 cm

Fólia na pečenie 45 x 37 cm

45 x 37 cm

Varianty produktov

  • 3,30 €

    3,96 € s DPH

  • 5 €

    6 € s DPH

  • 6 €

    7,20 € s DPH

3,30 €

3,96 € s DPH

Teplota: -150 do + 260 ˚C

Prihlásenie