Fólia na pečenie 34,5 x 32,5 cm

Fólia na pečenie 34,5 x 32,5 cm

34,5 x 32,5 cm

Varianty produktov

  • 2,30 €

    2,76 € s DPH

  • 3,40 €

    4,08 € s DPH

  • 4,10 €

    4,92 € s DPH

2,30 €

2,76 € s DPH

Teplota: -150 do + 260 ˚C

Prihlásenie