Axiálne ložiská

Konštrukcia axiálnych ložísk je v niektorých parametroch odlišná od ložísk určených pre prenos radiálnej sily. Dôležitým prevádzkovým aspektom je ich uloženie ako aj samotná montáž, ktoré značne ovplyvňujú životnosť ložísk.

Prihlásenie