Kuželíkové ložiská

Kuželíkové ložiská sa považujú za univerzálne použiteľné ložiská s vysokou schopnosťou prenosu ako radiálnej tak aj axiálnej sily. Konštrukcia kuželíkových ložísk sa osvedčila predovšetkým pre zachytenie kombinovaných (axiálnych i radiálnych) zaťažení. Axiálna únosnosť ložísk do značnej miery závisí na stykovom uhle, ktorý zodpovedá uhlu obežnej dráhy vonkajšieho krúžku.

Prihlásenie