Súdkové ložiská

Schopnosť ložiska eliminovať uhlové naklopenie hriadele pri vysokom zaťažení je výraznou prednosťou súdkového ložiska. Axiálna únosnosť ložísk do značnej miery závisí na stykovom uhle, ktorý zodpovedá uhlu obežnej dráhy vonkajšieho krúžku.

Prihlásenie